สายแก๊ส/LPG

สายแก๊สLPG

ขนาด ความหนา ความยาว สั่งซื้อ
สายแก๊สLPG 3/8" 3.0mm. 50m.
สายแก๊สLPG 3/8" 4.5mm. 60m.

สายใยเชือก

ขนาด ความหนา ความยาว สั่งซื้อ
สายใยเชือก 1/4" 2.0mm. 100m.
สายใยเชือก 5/16" 2.5mm. 100m.
สายใยเชือก 3/8" 2.25mm. 100m.
สายใยเชือก 1/2" 2.5mm. 100m.
สายใยเชือก 5/8" 3.0mm. 100m.
สายใยเชือก 3/4" 3.0mm. 100m.
สายใยเชือก 1" 3.5mm. 50m.