ขายส่งท่อดูดน้ำสีฟ้า

ท่อดูดน้ำสีฟ้า ใช้สำหรับงานดูดน้ำทุกประเภท ส่งน้ำ ดูดสิ่งปฎิกูล ดูดส้วม และดูดเม็ดพลาสติก ในโรงงานอุตสหกรรมทั่วไป งานประปา งานเกษตร

ขนาด ความหนา ความยาว สั่งซื้อ
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 1" 2.6mm. 12m.
24m.
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 1.1/4" 2.8mm. 12m.
24m.
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 1.1/2" 3.0mm. 12m.
24m.
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 1.3/4" 3.2mm. 12m.
24m.
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 2" 3.5mm.  12m.
24m. 
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 2.1/4" 3.7mm. 12m.
24m.
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 2.1/2" 4.0mm.  12m.
24m. 
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 3" 4.8mm. 12m.
24m.
ท่อดูดน้ำสีฟ้า 4" 5.5mm.   12m.

ท่อดูดน้ำสีฟ้า