สายยางใสม้วนย่อย

ม้วนเต็ม / ม้วนย่อย

ขนาดสาย ความหนา ความยาว สั่งซื้อ
สายยางใส 1/2" 1.5mm. 10m.
15m.
20m.
30m.
สายยางใส 5/8" 1.4mm. 10m.
15m.
20m.
30m.
สายยางใส 3/4" 1.7mm. 10m.
15m.
20m.
30m.
สายยางใส 1" 2.0mm. 10m.
15m.
20m.
30m.