สายพ่นยา

สายพ่นยา วงใน-วงนอก ความหนา ทนแรงดัน ความยาว สั่งซื้อ
สายพ่นยา3ชั้น 8.5X13.5mm. 2.5mm. 120-170 Bar 20m.
50m.
100m.
สายพ่นยา5ชั้น 8.5X14.0mm. 2.75mm. 200-260 Bar 20m.
50m.
100m.